Helpen en geholpen worden, dat maakt onze samenleving een stukje fijner. De gemeente wil inwoners helpen bij het vinden van oplossingen op het gebied van zorg, jeugd, werk en wonen. Ook wil zij mogelijkheden bieden om actief mee te kunnen doen in de Lochemse samenleving. Op initiatief van de gemeente en Stichting Welzijn Lochem is hiervoor een digitaal informatieloket gemaakt: www.hulpwijzerlochem.nl
Mantelzorg is zorg die langer dan 3 maanden, onbetaald wordt verleend, voor meer dan 8 uur per week. Iemand die Mantelzorg verleent verdient alle lof voor zijn of haar hulp. De gemeente Lochem heeft daarom besloten een bedrag van €100,- ter beschikking te stellen als blijk van waardering  voor Mantelzorgers. Het Mantelzorgcompliment.
Eén van de doelstellingen van de Vrijwilligerscentrale Lochem is om alle vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers in Lochem werken (nog meer) te ondersteunen. Met als doel dat vrijwilligers hun werk nog beter en met meer plezier kunnen doen. Daarnaast dat organisaties nog beter samen kunnen werken met vrijwilligers. De Vrijwilligerscentrale doet dit onder andere door het aanbieden van kennis.
Hij wilde niet alleen bezig blijven toen hij met (vervroegd) pensioen kon, maar ook mensen helpen en iets betekenen voor de maatschappij. Cor van den Toren meldde zich daarom drie jaar geleden bij de Vrijwillige Dienstverlening van Stichting Welzijn Lochem en bood daar zijn diensten aan. Sindsdien doet hij vooral lichte tuinwerkzaamheden bij mensen die zelf hun tuin niet meer kunnen onderhouden alsmede kleine klusjes in huis, zoals het ophangen van plankjes of het verwisselen van lampjes.
Foto Opening Mantelzorgmarkt door wethouder Groot Wesseldijk
Op woensdag 30 november organiseerde Stichting Welzijn Lochem in de Stadslounge van de Lochemse schouwburg een Informatiemarkt voor Mantelzorgers in de gemeente Lochem. Meer dan 20 verschillende aanbieders waren aanwezig om hun diensten, producten, kennis en netwerk aan te bieden om Mantelzorgers te helpen te kunnen (blijven) zorgen. Gevarieerd aanbod
10 november, Dag van de Mantelzorg Tijdens de Dag van de Mantelzorg op 10 november jl. zijn 60 MantelzorgBloemetjes rondgebracht in de gemeente Lochem. Deze waren in de voorafgaande weken aangevraagd. Voor een aantal hele jonge Mantelzorgers was een cadeaubon van een bekende winkelketen beschikbaar. Stichting Welzijn Lochem zet hiermee Mantelzorgers in het zonnetje.
Stichting Welzijn Lochem organiseert opnieuw een kerstdiner voor iedereen voor wie een gezellige kerst niet vanzelfsprekend is. Dat betekent allerminst dat deze mensen zielig zijn. Wel dat ze om verschillende redenen anders alleen zijn op deze dag. Bijvoorbeeld omdat hun familie ver weg woont, een feestelijk maal financieel niet lukt of omdat vrienden andere plannen hebben.  
Op de kerstmarkt voor de vrijwilligers zullen de volgende ondernemers staan:
'De kracht van Home-Start’, zegt Netty Boers uit Laren, ‘is dat je als móeder praat en adviezen geeft, niet als hulpverlener. Bij het ondersteunen van een gezin put ik ook vooral uit mijn eigen ervaring en maak ik dankbaar gebruik van adviezen die ik van andere moeders heb gekregen.’
Vandaag was de mantelzorglunch in Ehzerwold te Almen voor 58 mantelzorgers uit de gemeente Lochem. Zeer geanimeerd en geweldig verzorgd en aangeboden door Ehzerwold. Van iedere mantelzorger die dit wilde zijn portretfoto's gemaakt door fotograaf Geert de Groot. Ook wethouder Trix van der Linden lunchte mee. De mantelzorgers hebben genoten. En na deze mooie middag staat de SWL bus klaar om gasten naar huis te brengen.

Pagina's