Onze samenleving kan niet zonder Mantelzorgers. Kent u een Mantelzorger die het verdient om in het zonnetje gezet te worden?   Wat kan Knooppunt Mantelzorg voor u doen?  
Mantelzorg is zorg die langer dan 3 maanden, onbetaald wordt verleend, voor meer dan 8 uur per week. Iemand die Mantelzorg verleent verdient alle lof voor zijn of haar hulp. De gemeente Lochem heeft daarom besloten een bedrag van €100,- ter beschikking te stellen als blijk van waardering  voor Mantelzorgers. Het Mantelzorgcompliment.
Met trots presenteren we het programma 2016-2017 van De Brede School Lochem voor alle basisscholen en aangesloten kinderopvangorganisaties in de gemeente Lochem. Deze is, voor zover mogelijk, tot stand gekomen in samenwerking met alle partners en is een weerslag van wensen en behoeften van scholen, kinderen, ouders en het lokale netwerk.
Durf te delen! Het jaarverslag 2015 is uit! Een jaar van samenwerking en delen. Het jaar 2015 vervult ons met gedeelde trots. Gedeeld, want waar we vorig jaar trots waren op SWL en de in­gezette verandering, was het afgelopen jaar het jaar van de samenwerking en het delen met de mensen en organisaties om ons heen. Klanten, vrijwilligers en stakeholders: samen zijn er forse stappen gezet naar een nieuwe manier van welzijn. 
Jarenlang, tot mei 2015, werkte Pita Lugthart bij Zorggroep Solis in Deventer met psycho-geriatrische patiënten. In die hoedanigheid zette ze, samen met collega’s, in Deventer een Alzheimer Café op. ,,Vanuit Zutphen wilde men ook zoiets in Lochem van de grond zien te krijgen.
“Een gewone computercursus gaat te snel voor mij” De cursus Klik & Tik was vorig seizoen een groot succes. Nu is er weer plaats in Lochem voor nieuwe deelnemers. Deze beginnerscursus digitale vaardigheden is bedoeld voor iedereen die wil leren omgaan met computer en internet. U leert onder andere hoe u informatie kunt vinden op het internet, hoe u een e-mail verstuurt, of een online formulier invult.
‘Durf te delen’ is het motto van de Vrijwilligerscentrale Lochem. Stichting Welzijn Lochem hoopt daarom dat meer instellingen het voorbeeld durven te volgen van thuiszorgorganisatie Beter Thuis Wonen. Die stelde een training voor de eigen medewerkers ook open voor vrijwilligers van buiten de organisatie.
Afgelopen donderdag hebben 41 inwoners uit Lochem van 50 jaar en ouder, onder begeleiding van ervaren rijinstructeurs, een rijvaardigheidsrit afgelegd. De ritten werden georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Stichting Welzijn  Lochem, in samenwerking met de gemeente Lochem. Theorie-avond
Vrijwilligersorganisaties in de gemeente Lochem organiseren regelmatig diverse activiteiten.
Het Jeugdsportfonds Lochem Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen van 5 t/m 17 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. De Sportcoach van SWL is intermediair voor het sportfonds in Lochem bij hem kun je een aanvraag indienen. Er is een aantal spelregels waar de aanvraag aan moet voldoen:   Spelregels:

Pagina's