Initiatief voor de buurt of samenleving

Opbouwwerk trekt de buurt in

De mensen van Opbouwwerk trekken regelmatig een kern of buurt in om wensen en ideeën van bewoners te achterhalen en deze vervolgens samen met de buurt verder uit te werken. Zij zijn dan een periode intensief betrokken bij een buurt of kern. 

De wensen en ideeën van inwoners zijn het uitgangspunt. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld met elkaar het groen in de straat inrichten en onderhouden, een buurtactiviteit organiseren, zwerfafval aanpakken of een digitaal platform ontwikkelen voor contact en uitwisseling van spullen en diensten.

Naast ideeën en wensen ophalen, meedenken en buurtbijeenkomsten organiseren, heeft Opbouwwerk ook een budget dat ingezet kan worden. Dat is het Participatie Budget.


Video over Opbouwwerk

Participatie Budget

Dit budget wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Lochem om ideeën tot bloei te laten komen. Belangrijk is dat het idee komt vanuit inwoner(s) van de gemeente Lochem en bijdraagt aan de leefomgeving en/of de onderlinge gemeenschap. Enkele voorbeelden zijn:

  • Het stimuleren van ontmoetingen.
  • Veiligheid in de wijk.
  • Materiaal voor activiteiten of een keer de huur van de ruimte.
  • Starten of vervangen van een buurtkastje.

Meer informatie over het Participatie Budget vind je hier.

 

Heb jij een vraag of idee en wil je graag eens sparren met de opbouwwerkers?
Neem contact op! Geen idee is te gek.

 

Ervaarroute