Samen voor een sterke gemeenschap

Welzijn Lochem richt zich op het versterken van buurten en gemeenschappen. Een sterke buurt of gemeenschap ontstaat vanuit bewoners zelf, dus geeft Welzijn Lochem het woord aan hen. Dit idee komt niet uit de lucht vallen, maar is gebaseerd op de methode: Asset Based Community Building (ABCD-methode), die inhoudt dat een krachtige gemeenschap niet ontstaat achter een bureau, maar aan de keukentafel.

 

Netwerkbijeenkomst

Op de netwerkbijeenkomst “Samen bouwen aan een sterke gemeenschap”, die onlangs werd gehouden in de schouwburg sprak Brigit Oelkers, expert op het gebied van community building. Ze heeft jarenlange ervaring met ABCD-methode en er ook een boek over geschreven. Door middel van sprekende voorbeelden, maar ook valkuilen, nam Brigit de deelnemers mee in de wereld van het community based werken. De foyer van de schouwburg zat vol. Het publiek bestond uit inwoners, medewerkers van sociaal- maatschappelijke organisaties en beleidsmedewerkers van de gemeente. Birgit benadrukte dat alle aanwezigen expert zijn; iedereen woont immers in een buurt en is onderdeel van een gemeenschap. Ze zette iedereen aan het denken met de vraag: “Wanneer was jouw gemeenschap op zijn best en door wie of wat is dat ontstaan?”. Dit zorgde voor levendige gesprekken. Naarmate de middag vorderde groeide het enthousiasme voor de nieuwe manier van werken aan prettige, sociale buurten.

 

Project Buurtgroen

Dat inwoners heel goed in staat zijn om zelf problemen in hun buurt aan te pakken, lieten vier bewoners van de Daslook in Lochem zien aan de hand van een korte film. De mannen vertelden hoe zij een aantal jaar geleden het groenonderhoud van hun straat in eigen hand namen. Ze mobiliseerden de buurt en sindsdien onderhouden bewoners zelf bij toerbeurt het gemeenschappelijke groen in hun straat. Dit heeft niet alleen geleid tot prachtige grasveldjes en borders, maar ook tot saamhorigheid en gezelligheid in de buurt.

 

“Niet achter een bureau, maar aan de keukentafel vind je oplossingen”

 

“Op expeditie”

De ABCD-methode wordt al in verschillende gemeenten toegepast, bijvoorbeeld in Hardenberg. Opbouwwerker Ruben Drost uit deze gemeente kon er van alles over vertellen. Hij gaf aan dat deze manier van werken al voor veel veranderingen heeft gezorgd. Al geruime tijd gaan hij en collega’s op “expeditie” in de buurten. Ze spreken af bij mensen thuis of richten een ontmoetingspunt in, waar ze een aantal weken gesprekken voeren met bewoners. Anders in de aanpak is dat ze niet met een vooropgezet plan starten, maar de bewoners laten praten over hun dagelijks leven en wat er goed en minder goed gaat in een buurt. Soms ontstaan de gesprekken vanzelf of ze maken gebruik van een korte vragenlijst. Dan komen er allerlei wensen, ideeën en plannen naar boven. De opbouwwerkers coördineren en faciliteren, maar de daadwerkelijke uitvoering laten ze aan de bewoners zelf over.

 

Dit heeft in Hardenberg al geleid tot mooie initiatieven, waarbij wijken en buurten goed op weg zijn om krachtige gemeenschappen te worden, waar mensen elkaar kennen en durven aan te spreken en helpen waar nodig. Een mooi voorbeeld om armoede en eenzaamheid te bestrijden is een buurtmoestuin. Jong en oud hielp mee met de inrichting en een gepensioneerde biologieleraar gaf adviezen. Nu vormt de tuin een ontmoetingsplek, kunnen mensen met een kleine beurs gratis groenten ophalen en krijgen basisschoolleerlingen er les over onder andere gezond eten. Maar bovenal heeft de moestuin gezorgd voor onderlinge betrokkenheid, saamhorigheid en trots.

 

 

Een nieuwe kijk

Welzijn Lochem werkt al jarenlang samen met inwoners en heeft tot doel prettige, sociale buurten te ondersteunen. Met behulp van Asset Based Community Building (ABCD) gaan wij de buurten in om met de mensen in gesprek te gaan, wensen en ideeën in kaart te brengen en bewonersinitiatieven te ondersteunen. Want gemeenschapsopbouw ontstaat bij bewoners, vanuit hun ideeën en kansen die zij zien.