Netwerk- en trainingsbijeenkomst Samen Verbinden

Netwerk- en trainingsbijeenkomst Samen Verbinden


Data:
Dinsdag 21 mei 2024 van 13.30 - 17.00 uur | Dorpshuus Hoeflo, Harfsen
Dinsdag 25 juni 2024 van 13.30 - 17.00 uur | Dorpshuus Hoeflo, Harfsen

Het gaat om twee bijeenkomsten die aanvullend op elkaar worden georganiseerd.

Voor jou als…
Thuisbegeleider, sociaal werker, zorg- en welzijncoördinator, wijkverpleegkundige, praktijkondersteuner, casemanager, paramedicus, welzijnswerker, bibliotheekmedewerker of andere eerstelijnsprofessional of professional werkzaam in het sociaal domein in de gemeente Lochem.

Samen Verbinden
Het zal je vast niet ontgaan zijn. De zorg is in verandering. We staan voor een maatschappelijke opgave, ook in de gemeente Lochem, als het gaat om het versterken van de verbinding tussen zorg en welzijn. Het doel is samenwerken aan de juiste zorg op de juiste plek. Dit vraagt van ons een omslag in denken & doen én dat we SAMEN VERBINDEN. In Lochem weten we elkaar al goed te vinden, toch vraagt de opgave van ons net dat stapje meer.

Programma
Met de bijeenkomsten Samen Verbinden bieden we een programma met een praktische insteek. In het programma staan visie en vaardigheden van de zorg- en welzijn professional van de 21e eeuw centraal. Rond het thema eenzaamheid werken we aan vaardigheden, wisselen we ervaring uit en onderzoeken we wat betekenisvol is zowel voor de client en als voor de professional in een domein overstijgende samenwerking in jouw werkgebied. De eerste bijeenkomst staat in het teken van vak-inspiratie, delen en uitwisselen over wat er volgens jou nodig is. In de tweede bijeenkomst gaan we aan de slag met concrete handvatten waar je in je werkpraktijk wat mee kunt. Dit alles kan niet zonder fijn netwerk van collega's, dus ook voor netwerken is er alle ruimte.

Hieronder vind je het programma van de 1e bijeenkomst.

13.30 uur: Welkom & opening
Introductie van het programma en de opgave waar wij met elkaar voor staan in Lochem.

13.40 uur: De 21e eeuw professional
Wilma Heesen (voorzitter van ZorgSamen) doet een appél op ons als professional, op een stukje activisme. Zij gaat met ons in gesprek en stelt ons vragen als: Waar zit jouw ergernis over het huidige systeem? Waar zie jij kansen om het grotere geheel waar jij deel van uitmaakt te verbeteren? Wat kun jij daar persoonlijk aan bijdragen? En wil je dat? Zie je dat als jouw taak?

14.00 uur: Eenzaamheid (g)een probleem?
Joy Broekema van Welzijn Lochem neemt je mee op het thema eenzaamheid en zoomt in op jouw persoonlijke relatie met dit thema.

14.30 uur: korte pauze

15.00 uur: praktisch aan de slag!
Wat is jouw mango-moment? Aan de hand van de visie Positieve Gezondheid gaan we samen met Evelien van Dort en Marga van Outheusden van ZorgSamen praktisch aan de slag met jouw krachtbron. Hoe laat je de krachtbronnen van jezelf en de mensen waar je mee werkt en samenwerkt verbinden? Vanuit de brede visie op gezondheid delen we een voorbeeld uit de praktijk (casus) en krijgt de verbinding tussen zorg en welzijn inhoud.

16.00 uur: de Plek der Moeite
Wat kan er (morgen) anders? Wat heb jij daarin zelf te bieden als professional? En wat heb jij daarin nodig van anderen? Wilma Heesen maakt deze eerste bijeenkomst rond aan de hand van de prikkelende metafoor De Plek der Moeite...Op de Plek der Moeite schuren oude patronen, zoals we het altijd deden, met de wensen om het anders te doen, maar we weten nog niet goed genoeg, hoe dan? Heb je de dialoog met gelijkgestemden nodig om nieuwe patronen uit te vinden en heb je de ruimte nodig voor onderzoek, verwondering en nieuwsgierigheid naar elkaars manier van kijken.

16.20 uur: Van de Plek der Moeite naar SAMEN DOEN
Tot slot nemen we je kort mee naar bijeenkomst 2 op 25 juni. Want HOE gaan we dit nu concreet SAMEN DOEN in Lochem? En wat heb jij als professional nodig?

16.30 uur: Netwerkborrel

BEN JE ERBIJ?
Deelname is gratis, aanmelden is een vereiste. Je aanmelden kan door dit formulier in te vullen of je aan te melden via samenverbinden@welzijnlochem.nl We willen graag z.s.m. weten hoeveel belangstelling er is, dus graag voor 10 mei a.s.