Gezonde Leefstijl

Een gezonde leefstijl

Welzijn Lochem streeft naar gezonde inwoners van de gemeente Lochem. Daarom zetten we ons in voor een gezonde leefstijl en stimuleren we inwoners om meer te bewegen. Dit doen we met de inzet van sport- & beweegaanbod en het organiseren van een gezonde(re) leefomgeving. 

Samenwerken en verbinden

Waar mogelijk werken we samen met lokale sportverenigingen of verbinden we het onderwijs met de wijk rondom de school en de organisaties en verenigingen die daar actief zijn. Zo ontstaat een lokaal netwerk waar sporten, bewegen en gezonde leefstijl onderdeel van zijn.